Conventions

goa-convention2018

Upcoming Goa – 2018.

Mysore Palace

Mysore – 2015.

Varanasi Sarnath

Varanasi – 2014.

Ahemdabad – 2013.

Jaipur Amber Fort

Jaipur – 2012.

Mahabalipuram Temple

Mahabalipuram –  2011.

Bhuvaneswar

Bhuvaneshvar – 2010.

No Convention
held in 2009
because of
recession.

Udaipur City Palace

Udaipur – 2008.

Shrinagar Nishat Garden

Srinagar – 2007.

Aurangabad Ajanta Ellora Caves

Aurangabad. – 2006.

Goa Calangute beach

Goa – 2005.

Varanasi

Varanasi – 2004.

Khajuraho

Khajuraho – 2003.

mumbai

Mumbai – 2002.
(Limited to AGM only because of recession)

delhi

Delhi – 2001.

Cochin

Cochin – 2000.

kolkata

Kolkata – 1999.

Chennai ITC Grand Chola

Chennai – 1998.

jaipur

Jaipur – 1997.